Přehled autorů příspěvků z proběhlých ročníků konference

 • doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
 • JUDr. Petr Vojtek
 • JUDr. Olga Sovová, Ph.D.
 • Mgr. Ingrid Kovářová Kochová, Ph.D.
 • JUDr. Jakub Král, Ph.D.
 • JUDr. Pavol Kádek, Ph.D.
 • JUDr. Lucia Pastiriková
 • JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.
 • JUDr. Ladislav Švec
 • JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D.
 • JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
 • Mgr. Radomíra Jahodářová
 • JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D.
 • JUDr. Jaroslav Blatný
 • JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
 • JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
 • JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D.
 • Mgr. Vlastislav Kusák
 • JUDr. Jiří Nykodým
 • MUDr. Ing. Daniel Hodyc, Ph.D.
 • Mgr. Ing. Lenka Frýdková
 • RNDr. Jitka Seitlová
 • prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
 • Mgr. et Mgr. Eva Prošková
 • JUDr. Michal Černý, Ph.D.
 • MUDr. Pavel Vepřek
 • MUDr. Tomáš Melichar, MHA
 • Mgr. Ondřej Trnka
 • Ing. Petr Nosek
 • MUDr. Jiří Dostál
 • Mgr. Zbyněk Podhrázký
 • MUDr. Mgr. Štěpánka Bibrová
 • JUDr. Radek Policar
 • JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.
 • JUDr. Iva Šimková
 • Doc. Mgr. Josef Kuře, Ph.D.
 • MUDr. Mgr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.
 • Mgr. et. Mgr. Veronika Oškerová, Ph.D.
 • Mgr. Vojtěch Kadlubiec