Konference 2018

I v letošním roce VZP ČR pořádala konferenci zdravotnického práva "Lidé, zdravotnictví a právo".

Konference se konala ve dnech 13. - 14. 9. 2018 v aule Univerzitního kampusu Masarykovy univerzity, Kamenice 5, Brno - Bohunice.

Program konference 2018 ke stažení v PDF

Program konference:

Čtvrtek 13. 9. 2018

9:00   Slavnostní zahájení

 • prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. - děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
 • Mgr. Radomíra Jahodářová - náměstkyně ředitele VZP ČR pro právo a legislativu
 • doc. Michal Radvan - proděkan Právnické fakulty Masarykovy univerzity

9:30  Sekce - Vývoj v legislativní oblasti veřejného zdravotního pojištění

 • Nová koncepce úhradové regulace zdravotnických prostředků na poukaz
  JUDr. Jakub Král, Ph.D. - člen správní rady VZP ČR
 • Aktuální výzvy v oblasti veřejného financování zdravotních služeb I.
  Ing. Jiří Mrázek, MBA - VZP ČR, ředitel Odboru úhrad zdravotní péče Ústředí
  JUDr. Jaroslav Blatný - VZP ČR, Právní úsek Ústředí

11:00 Coffee break

11:30 Sekce - Hodnocení kvality

 • Aktuální výzvy v oblasi veřejného financování zdravotních služeb II.
  JUDr. Iva Šimková - VZP ČR, Právní úsek Ústředí
 • Zmluvná politika a platové mechanizmy na Slovensku
  Ing. Martin Kultan - DôVERA zdravotná pojišťovňa, a. s., generální ředitel
 • Sledování kvality zdravotní péče na celostátní úrovni
  doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. - ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky, vedoucí institutu biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta MU
 • Zajištění kvality a bezpečí zdravotních služeb jako právní povinnost poskytovatele
  JUDr. Alena Tobiášová, MBA - náměstkyně pro organizační, právní věci a personalistiku Fakultní nemocnice Brno
 • Kontrola kvality zdravotní a sociální péče na úrovni kraje
  Mgr. Ondřej Kašpar - vedoucí právního oddělení Zdravotnické záchranné služby JmK

13:00 Oběd

14:00 Sekce - Psychiatrická a sociální péče

 • Aktuální potřeba reformy psychiatrické péče
  prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. - proděkan pro vědu a studium Lékařské fakulty MU
 • Právní aspekty reformy psychiatrické péče a aktuální problematika
  Mgr. Pavel Schnirch - vedoucí oddělení právních služeb a VZ, Státní zdravotní ústav
 • Současné legislativní výzvy ve zdravotnictví z pohledu veřejné ochránkyně práv
  Mgr. Běla Lakomá, Mgr. Petra Jelínková - Kancelář veřejného ochránce práv, Odbor rodiny, zdravotnictví a práce
 • Specifická úskalí informovaného souhlasu u psychiatrických pacientů
  JUDr. Adam Doležal, LL.M. - Ústav státu a práva Akademie věd ČR, v.v.i.

15:30 Coffee break

16:00 Konec odborného programu ve čvrtek

19:00 Společenský večer v restauraci Baroko - Orlí 469/17, Brno

 

Pátek 14. 9. 2018

9:00  Sekce - Úhrady inovativní léčby

 • Širší aspekty financování experimentální léčby pacientem
  JUDr. Vladislava Křivová - advokátka, Vašíček a partneři
  Mgr. Katarína Fidriková - advokátka, Vašíček a partneři
 • Financování experimentální a inovativní léčby z veřejných a soukromých zdrojů
  Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. - Centrum zdravotnického práva při Lékařské fakultě MU

10:30 Coffe break

11:00 Sekce - Výzkum a klinická hodnocení

 • Realizace klinických studií v ČR
  doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. - primářka oddělení klinických hodnocení, Masarykův onkologický ústav
 • Vybrané právní aspekty klinického hodnocení
  Mgr. Petra Lančová - doktorandka Právnické fakulty MU
 • Nejen regulace klinického hodnocení léčiv - nástup jednotných právních úprav EU do práva české medicíny a zdravotnictví (GDPR a další)
  doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. - vedoucí Katedry mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta MU

12:15 Konec konference

Změna programu vyhrazena

Těšíme se na Vaši účast !

Účast na konferenci si můžete zajistit prostřednictvím on-line přihlášky. Více informací vám poskytne Ing. Renata Bělošková - renata.beloskova@vzp.cz, +420 774 878 094.